Algemeen

KIM is in staat om uw kansen en bedreigingen inzichtelijk te maken.  KIM stelt een analyse op van de sterke en zwakke punten van uw onderneming door zich te verdiepen in uw organisatie achter de cijfers. KIM denkt objectief mee over de ondernemingsdoelen op grond van de gedane SWOT-analyse en spart met u over hoe de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Dit kan onder meer plaatsvinden bij de jaarlijkse totstandkoming van de jaarrekening of door een grondige en kritische beoordeling van de interne processen en procedures. Hierbij worden naast de jaarcijfers diverse stukken gebruikt zoals meerjarenbegrotingen, prognoses, opgestelde visie documenten etc. Kortom alles wat al beschikbaar is, kan KIM helpen een helder beeld te verkrijgen om de hoofdlijnen voor de toekomst scherp te krijgen. De management rapportage biedt handvatten om in de praktijk te gaan praten over stuur- en verantwoordingsinformatie. Tevens is een belangrijk onderdeel om in gesprek te gaan met de diverse disciplines binnen uw onderneming om de kennis en kunde optimaal te benutten en een integrale aanpak te kunnen realiseren.

Neem vrijblijvend contact op met KIM om uw persoonlijke wens te bespreken. We maken een afspraak om onder genot van een kop koffie de specifieke behoeften te bespreken. Voor het participeren in een project staat KIM niet alleen. Voor specifieke expertises onderhoudt KIM een netwerk van professionals.