Tijdelijke functie/rol

Cruciale posities in uw onderneming dienen tijdelijk ingevuld te worden omdat de situatie in de dagelijkse praktijk hier om vraagt. Deze positie kan iedere functie of rol zijn. KIM verzorgt zelf de financieel economische invulling (financiële administratie, treasury, financial en business control, reporting etc.) maar heeft strategische partners die de andere disciplines professioneel behartigen. De toegevoegde waarde dient hierin gezocht te worden dat de partnerschap die KIM met u aan gaat het uitgangspunt heeft van het concept van single point of contact.
 
Vanuit de financieel economische invulling kan onder meer gedacht worden aan de volgende activiteiten:

 • verzorgen van uw financiële administratie
 • verzorgen van belastingzaken (BTW/VPB aangiften)
 • opstellen van (tussentijdse) financiële en non-financiële management rapportages
 • neerzetten van een kwaliteitszorgsysteem
 • (her-)inrichting van de financiële administratie
 • implementatie van een erp-systeem
 • opstellen van resultaat-, balans- en liquiditeitsprognoses
 • verzorgen van de cash en credit management functie
 • verzorgen van de treasury functie
 • ondersteunen bij overname en fusieprocessen (due-diligence)
 • begeleiden van een nieuw op te zetten financiële administratie
 • begeleiden van een nieuw op te zetten planning- & control systeem
 • het geven van algemene bedrijfseconomische adviezen
 • beoordelen van de administratieve organisatie en onderzoeken van interne controlesystemen
 • etc.

Neem vrijblijvend contact op met KIM om uw persoonlijke wens te bespreken. We maken een afspraak om onder genot van een kop koffie de specifieke behoeften te bespreken. Voor het participeren in een project staat KIM niet alleen. Voor specifieke expertises onderhoudt KIM een netwerk van professionals.