Onze Diensten

KIM leidt, begeleidt, voert uit, faciliteert, coördineert, arrangeert …………, kortom ontzorgt door uw organisatie en bedrijfsprocessen te ondersteunen en verbeteren teneinde uw bedrijfsdoelen te realiseren. KIM is uw single point of contact met een multidisciplinaire aanpak om uw interne bedrijfsprocessen te ontwikkelen tot een klantgerichte organisatie in uw veranderende omgeving waarin uw bedrijf opereert.

KIM voert een regiefunctie in een interdisciplinaire aanpak. Vanuit een eigen financieel economische uitgangspunt heeft KIM partnerschap en samenwerking met andere disciplines zoals ICT, HR, commercieel, facilitair.

Onze diensten hebben een projectmatige aanpak in verschillende rollen en disciplines. Onze diensten kunnen bestaan uit de verandering in uw bedrijfsprocessen te realiseren  maar ook uit het tijdelijk waarnemen van een relevante functie. Als consultant regisseert KIM in verschillende rollen binnen uw bedrijf. KIM wil de positieve cultuur binnen uw bedrijf bevestigen en boven de mindere elementen van deze cultuur gaan staan door met enthousiasme proactief en resultaatgericht het doel te bereiken.

De werkwijze van KIM is betrokken en daadkrachtig. KIM staat naast u als ondernemer om oplossingen te genereren die de gestelde doelen moeten realiseren. KIM kijkt kritisch met u naar de organisatie en specifieke situatie en beoogt het optimale rendement. Open, informeel en no-nonsense is kenmerkend voor de manier waarop KIM werkt en is de basis voor vertrouwen en een vruchtbare samenwerking. Deze samenwerking is gericht op een langdurige relatie tussen KIM en uw bedrijf.

KIM onderkent drie soorten diensten:

  • Projectmatig
  • Tijdelijk invullen van een reguliere functie/rol
  • Advisering

Inhoudelijk ontzorgt KIM binnen de finance functie onder meer door:

  • de verantwoording voor het administratieve proces
  • strategisch en operationeel beheren van uw geldstromen
  • analyse van de financiële en niet financiële gegevens
  • het leveren van verantwoordings- en stuurinformatie
  • het opstellen van budget, begroting, prognose
  • periodieke rapportages
  • opstellen van de jaarrekening

Het uitgangspunt van KIM is dat u  de juiste informatie tijdig krijgt om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen.