Projecten

U kunt KIM inschakelen als interdisciplinair specialist om een project te doen realiseren. Een project is immers altijd extra werk naast de reguliere werkzaamheden. Daarbij zijn de kwaliteiten van uw medewerkers niet altijd de juiste om een project adequaat te kunnen starten en tot een goed einde te brengen. KIM heeft een frisse blik, is deskundig en begeleid uw medewerkers om de werkzaamheden na de projectfase over te nemen. KIM heeft veel ervaring met projectmatig werken en heeft in het verleden in verscheidene projecten verscheidene rollen met succes vervuld.
 
Enkele voorbeelden van mogelijke projecten en projectrollen:

  • Implementaties en herinrichtingen van erp-systemen zoals SAP in een complexe en veranderende omgevingen.
  • Als verantwoordelijk manager reorganisatietrajecten leiden gericht op het in control komen van processen met efficiëntie- en effectiviteitsdoelen en de daarbij gepaard gaande reductie in personeelsaantallen.
  • Als vertegenwoordiger van een discipline zitting nemen in projecten die geleid worden vanuit een andere discipline om de eigen belangen te waarborgen.
  • Als verantwoordelijk projectleider de verandering van huisbankier realiseren.
  • Rol in projectorganisaties bij grote aanbestedingstrajecten.
  • Als (mede) projectverantwoordelijke in gang zetten en realiseren van ontvlechting of integratie van afdelingen en processen.
  • Het vertegenwoordigen van een afdeling bij het opzetten en onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem in het kader van kwaliteitsverbetering, het transparant en beheersbaar maken van processen en procedures.

Neem vrijblijvend contact op met KIM om uw persoonlijke wens te bespreken. We maken een afspraak om onder genot van een kop koffie de specifieke behoeften te bespreken. Voor het participeren in een project staat KIM niet alleen. Voor specifieke expertises onderhoudt KIM een netwerk van professionals.