Over KIM

KIM leidt, begeleidt, voert uit, faciliteert, coördineert, arrangeert …………, kortom ontzorgt door uw organisatie en bedrijfsprocessen te ondersteunen en verbeteren teneinde uw bedrijfsdoelen te realiseren. KIM is uw single point of contact met een multidisciplinaire aanpak om uw interne bedrijfsprocessen te ontwikkelen tot een klantgerichte organisatie in uw veranderende omgeving waarin uw bedrijf opereert.

KIM voert een regiefunctie in een interdisciplinaire aanpak. Vanuit een eigen financieel economische uitgangspunt heeft KIM partnerschap en samenwerking met andere disciplines zoals ICT, HR, commercieel, facilitair.

Financieel Economisch: Finance, Treasury. Control

 • Heeft u ondersteuning nodig bij het opzetten of reorganiseren van uw financiële afdeling?
 • Moet uw financiële discipline de vereiste kwaliteitsslag maken? 
 • Wilt u professioneel gesprekspartner zijn zowel binnen als buiten uw organisatie?
 • Wilt u advies over uw organisatie, procedures en processen? 
 • Wilt u uw financiële administratie gebruiken voor sturing en niet slechts verantwoording?
 • Moet uw financiële positie tijdelijk worden waargenomen door een ervaren financieel deskundige?

KIM heeft jarenlang ervaring in het brede financiële en administratieve werkveld in complexe en internationale bedrijven.

KIM is binnen uw bedrijf uw financieel administratief en economisch geweten! KIM stuurt medewerkers en/of processen aan als interim of verandermanager en/of voert specifieke taken uit. KIM is daadkrachtig en zet uw bedrijf in beweging en brengt rust door de focus te leggen op de essentiële taken.

De werkzaamheden kunnen vervuld worden in de rol van:

 • manager finance & control
 • treasury manager
 • financial, business of project controller
 • financieel projectleider
 • operationeel verantwoordelijke
 • financieel adviseur
 • etc.

KIM wil samen met u en uw werknemers de financiële functie professioneel neerzetten. De processen onder de loep nemen om tot efficiëntie en effectiviteitverbetering te komen. KIM wil sparringpartner zijn en u adviseren, u begeleiden om aansluiting te blijven houden in de huidige grillige economische marktomstandigheden en in contact zijn en blijven als financial bij de andere disciplines.

KIM wil contacten genereren door te verbinden:

 • met u als opdrachtgever door met u het gesprek aan te gaan
 • met vak-inhoud (finance, treasury, control, ICT, HR)
 • met uw organisatie en de werknemers
 • door actief te luisteren, te acteren en te adviseren.

Hoe gaat KIM te werk?

 • door orde te scheppen, helderheid te geven en rust te creëren in een hectische en complexe omgeving
 • door met creatieve oplossingen te komen
 • door tijdig afspraken na te komen
 • met een multidisciplinaire scope en niet alleen het financiële perspectief
 • door de werknemers te betrekken en diverse bedrijfsdisciplines bij elkaar te brengen
 • door rust uit te stralen en vertrouwen te scheppen
 • door een serieuze en zakelijke instelling
 • door werkplezier uit te stralen en er een positieve levenshouding op na te houden
 • door leiding te geven aan financieel administratieve processen en werknemers
 • door op transparante wijze samen te werken om beoogde doelstellingen te bereiken.

Kortom, KIM wil uw financiële geweten zijn waarbij verantwoordelijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid, betrokkenheid, stressbestendig maar met een positieve instelling, uitgangspunten zijn.