Behaalde Resultaten

KIM heeft een zeer brede ervaring opgedaan binnen de financiële discipline in verschillende rollen en functies. Deze rollen en functies geven niet altijd duidelijk aan welke resultaten er behaald zijn in deze rol of functie.

Hieronder overzicht geeft een indruk zonder te pretenderen volledig te zijn:

 • Teamvorming en teambuilding
 • Personeelsbeleid
 • Proactief lid van management team
 • Werkachterstanden structureel ingelopen
 • Werkprocessen en procedures beschreven
 • Kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd
 • Kwaliteitsaudits uitgevoerd (ISO)
 • Aantoonbare kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd
 • Professionalisering van personeel en processen
 • Opzetten en omvormen van de financiële functie (shared service center)
 • Implementatie van ERP systeem (Sap, Smartstream)
 • Beheren van applicaties (Treasury Metrics)
 • Analyse en rapportage van complexe financiële rondrekeningsmodellen
 • Opstellen van liquiditeitsforecast
 • Procesketen gedachte geïmplementeerd van order to cash en purchase to pay
 • Finance volwaardig gesprekspartner gemaakt binnen de interne en externe omgeving
 • Audits uitgevoerd tussen complexe interfases tussen systemen
 • Opzetten planning & control cyclus
 • Verandertrajecten geleid en met succes afgerond
 • Consolidatie
 • Intercompany problematieken opgelost
 • Opstellen van begroting geleid en begeleid
 • Periodieke afsluitingen, rapporteren en opstellen van jaarrekeningen
 • Geparticipeerd in (Europese) aanbestedingsprojecten
 • Diverse rollen in complexe en grootschalige projecten vervuld
 • Peoplemanagement
 • Cashmanagement en liquiditeitsbeheer
 • Hedging swap, options, Senior Facility Agreements, loans, ancillary
 • Beheren van bank guarantees, company guarantees, bankdeposits, 403 verklaringen 
 • Beheren verzekeringsportefeuille
 • Etc.