KIM visie - visie KIM

KIM staat voor het zich in de markt zetten en zich te profileren als aanbieder van interdisciplinaire oplossingen en adviezen die de organisatie en de bedrijfsprocessen van de klant ondersteunen om haar bedrijfsstrategie en afgeleide doelstellingen te realiseren. KIM wil dichtbij de klant staan door de uitdagingen gemeenschappelijk als partners aan te gaan.

KIM wil langdurige relaties onderhouden door oplossingen aan te reiken op ieder gebied dat bijdraagt de organisatie en bedrijfsprocessen van de klant dichter bij de wensen van haar afnemers te brengen. Primair heeft KIM een economisch, financieel en administratief uitgangspunt, maar door strategische partnerschappen aan te gaan beoogt KIM interdisciplinair als single point of contact op te treden en oplossingen aan te reiken.

KIM wil daarnaast totaal oplossingen bieden die verder reiken dan haar primaire aandachtsgebied door middel van een breed netwerk om daarmee te waarborgen dat de klant een integrale aanpak van de ten doel gestelde uitdagingen aangereikt kan worden.

KIM wil de klant ‘ontzorgen’ door oplossingen aan te reiken en praktische problemen op te lossen. Door het aanreiken van deze oplossingen ondersteunt KIM de klant waardoor de klant zich kan concentreren op haar core business en core competence.

KIM wil dit concreet realiseren met:

 • zichtbaarheid en bereikbaarheid in Nederland (o.a. door een website)
 • vergroten van de (her)kenbaarheid
 • aangaan van strategische partnerschappen
 • onderhouden van een interdisciplinair netwerk
 • langdurige relatie onderhouden met de klant

KIM doet dit op basis van:

 • integriteit en transparantie
 • betrokkenheid en samenwerking
 • kennis en kunde
 • passie en drive
 • resultaat- en doelgerichtheid
 • effectiviteit en efficiency
 • inspirerend acteren en onderscheidend zijn
 • vernieuwing en creativiteit
 • probleemoplossing en ontzorging
 • positieve instelling